הצנע לכת בעידן הפייסבוק – עד כמה אני בן חורין?

הצנע לכת בעידן הפייסבוק – עד כמה אני בן חורין?

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מערך הלימוד שנכתב בשומר החדש ועוסק במשמעותו של רעיון החירות בעידן הפייסבוק, בהקשר לחג הפסח. מושג החירות הוא מושג עמוק ורחב, שכולל שאלות עמוקות יותר מהשאלה הפשטנית האם מישהו בגלוי כופה עלי את עצמו בכוח, שהרי יש סוגים שונים של כוח, יש כוחות נסתרים שפועלים עלינו, חלקם אפילו מבפנים. כיום, אנחנו חיים בעידן שבו המציאות פונה אלינו ללא הפסקה, מגרה, מזמינה, מעניינת ומאתגרת אותנו. ניתן לטעון גם שעוצמת הגירויים והיקפם הם סוג של עבדות ושיעבוד, שחוסמים את המרחב לעיסוק ב-'מה שאנחנו'. אחת הדוגמאות ל"מרחב גירוי" שכזה הוא הפייסבוק.

אם העידן השתנה, יכול להיות מאוד שגם הגדרת החירות משתנה, ורק העמקה ומודעות יוכלו לבדוק היכן נמצאת החירות, והיכן נמצאת העבדות. בלימוד זה ננסה להבין איך אפשר לבנות יציבות אישית בבמה המוארת של עידן הפייסבוק ועידן הצרכנות, האם  ואיך אפשר להצניע לכת- להימנע מהחצנה ומרהבתנות, וכל זה בלי להפוך את הפייסבוק ל-'שטן'.