חגי תשרי- הגישה האוניברסאלית (דף לימוד)

חגי תשרי- הגישה האוניברסאלית (דף לימוד)

בעמוד זה ניתן למצוא קישור לדף לימוד שהוכן במרכז יעקב הרצוג, העוסק בשאלת המשמעות האוניברסאלית של חגי תשרי. בתרבות ישראל קיימות שתי גישות מרכזיות בנוגע לשאלת היחס הראוי בין ישראל לעמים: בקוטב האחד נמצאת גישת "עם לבדד ישכון", המתאפיינת בהסתגרות, בהדגשת הייחודי שבזהות היהודית, ובשלילת הקשר עם הזר; בקוטב הנגדי נמצאת גישת "אור לגויים", הרואה את שליחותו של עם ישראל בעולם בחינוך ובקידום האנושות כולה. דף לימוד זה מציג את הגישה האוניברסלית של "אור לגויים" דרך השתקפותה בחגי תשרי ובמשמעותם, דרך מבחר קטעים מארון הספרים היהודי ושאלות מנחות המתלוות אליהן. הלימוד המשותף סביב הדף רלבנטי לכלל התקופה של חגי תשרי, שכן הוא מכיל התייחסות הן לראש השנה, הן ליום הכיפורים ולעשרת ימי תשובה והן לסוכות.

מערך הלימוד, שנכתב ע"י גבי ברזלי, פורסם במקור באתר 'מדרשת'. לצפייה בדף, לחצו כאן.