אגודה אחת- ארבעת המינים

בעמוד זה ניתן לצפות בסרט הדרכה באורך מלא (כ-30 דקות) העוסק במצוות ארבעת המינים והעקרונות העומדים מאחוריה. בסרט, שהופק ע"י מכון התורה והארץ בכפר דרום, נראים קטעים מתוך תפילת הסוכות בבית הכנסת, כמו גם בכותל המערבי, כאשר כלל המתפללים אוחזים בארבעת המינים, מברכים עליהם את הברכות הייחודיות ויוצרים אווירה ייחודית ושונה משאר החגים והימים. בין היתר, ניתן לראות כיצד המתפללים מקיפים את בית הכנסת כאשר הם מחזיקים בארבעת המינים ומתפללים תוך כדי כך.

כפי שמתאר הסרטון, הרעיון המרכזי העומד מאחורי חג הסוכות הוא 'ויעשו כולם אגודה אחת', קרי: מסר של אחדות וערבות הדדית בין כלל חלקי עם ישראל.