הרב יצחק פנגר- סוכות חג השמחה

בעמוד זה ניתן לצפות בהרצאה ארוכה יחסית (כשעה) של הרב יצחק פנגר, העוסקת במשמעות השמחה בחג הסוכות. כפי שכתוב בתורה, ישנה מצווה לשמוח דווקא בסוכות: "ושמחת בחגך והיית אח שמח". כפי שטוען הרב פנגר בהרצאה, חג סוכות טומן בחובו עוצמות אדירות של שמחה. אך כיצד לזכות לכך? מהי המשמעות הפנימית של החג, וכיצד היא מתקשרת לרעיון השמחה? ומדוע דווקא בסוכות, ולא בחגים אחרים?

הרב יצחק פנגר מלמד בארגון 'הידברות'.