על הקשר בין שמחת תורה לסיום חג הסוכות

על הקשר בין שמחת תורה לסיום חג הסוכות

בעמוד זה ניתן למצוא קישור למאמר קצר שכתב הרב חגי גרוס, העוסק בקשר שבין סיום חג הסוכות לבין העובדה כי ביום זה מצוין חג נוסף- שמחת תורה. לפי המאמר, חג זה, המסיים את חג הסוכות וחותם את חגי תשרי, ידוע בציבור כיום שמחתה של התורה. המעניין הוא שקישור זה בין יום טוב האחרון של סוכות ובין סיום התורה הינו קישור מאוחר יותר מתקופת הגאונים (ימי הביניים) ולא מתקופת המקרא. במקרא עצמו נקרא החג "עצרת" :"ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו…".

כיצד נקשר החג למנהג של סיום קריאת התורה והתחלת מחזור הקריאה החדש, כפי שמציינים בחג שמחת תורה? לפי המאמר, הדבר קשור להגדרתו של חג סוכות במקרא כחג שמצווה לשמוח בו, ושמחה זו נקשרה גם לשמחת סיום הקריאה בתורה. לכן, כפי שמתאר המאמר, קיימת גם מסורת הרואה בשמחת תורה חג של חתונה בין הקב"ה לעם ישראל, כאשר התורה היא הנדוניה שמעניק הקב"ה לעם ישראל.

המאמר פורסם במקור באתר 'מכון החגים'. לקריאת המאמר, לחצו כאן.