מדריך לנטילת לולב לפי נוסח הרמב"ם

בעמוד זה ניתן לצפות בסרטון ביתי קצר (כ-3 דקות) בהשתתפות הרב יוחאי מקבילי, המדגים כיצד מברכים ונוטלים את ארבעת המינים בסוכות לפי הנוסח שקבע הרמב"ם בספרו 'משנה תורה', בחלק העוסק בהלכות נטילת לולב (ספר זמנים, הלכות סוכה ולולב, פרק ז'). לפי הסרטון, נוסח זה תואם את האופן בו ברכו על ארבעת המינים גם בבית המקדש, ועל כן מהווה את הנוסח המדויק והנאמן ביותר למקור מבין שלל הנוסחים הקיימים כיום בקהילות ישראל השונות. הסרטון מסביר גם לגבי כל אחד מהמינים, כיצד יש לאחוז אותם וכ'ו.