'חזון למועד'- סוכות

בעמוד זה ניתן לצפות בסרטון ארוך יחסית (כ-23 דקות) מתוך סדרת הסרטונים 'חזון למועד', העוסק במשמעותו הערכית והחברתית של חג הסוכות. הסדרה, המופקת במכון 'שיטים', מוקדשת לבירור רעיוני של חגי ומועדי ישראל. בסרטון זה משוחחים ערן ירקוני ובנימין 'בוג'ה' יוגב, מייסוד המכון, על המנהגים השונים הקשורים לחג, ובראשם הישיבה בסוכה. הסיבה למצווה זו, כפי שכתוב בתורה, היא אזכור העבר של עם ישראל ושימור זיכרון המסע במדבר לאחר יציאת מצרים, בו חיו בסוכות (מעין אוהלים של ימינו) ולא במבני קבע. מנהג ייחודי זה מקבל משמעות מיוחדת מעצם קיומו בתקופת הגשמים, בה הישיבה בסוכה והיציאה לטבע אינה מובנת כלל וכלל. לכן, היציאה לסוכה מדגישה את הארעיות וחוסר היציבות בחיים, המאפשרת לנו להסתכל על תנאי החיים והדיור הנאותים להם אנו זכאים בפרופורציה רחבה ופחות מובנת מאליה, ולכן להעריך זאת יותר.