מדריך מעשי לנטילת ארבעת המינים

בעמוד זה ניתן לצפות בסרטון ביתי קצר (כ-5 דקות) המדגים כיצד יש ליטול ולברך על ארבעת המינים. כמו כן, הסרטון מכיל את המבואות והציטוטים מהתורה המתייחסים לכל אחד מארבעת המינים, כמו גם הפרשנות שחז"ל יחסו לפסוקים אלו, שעל פיהם נקבע באופן סופי מהם אותם ארבעת המינים שמצווה ליטול בחג.