נטילת לולב וברכת 'הושענא' בנוסח אשכנזי

בעמוד זה ניתן לצפות בסרטון ביתי קצר (כדקה וחצי) המדגים כיצד נוטלים לולב ומקיפים את ארון הקודש לפי הנוסח המסורתי של  סדר ה-'הושענות', הנאמר במהלך תפילת 'הושענא רבה', הנערכת ביום האחרון של חול המועד סוכות. היום האחרון של חול המועד סוכות (ערב חג שמחת תורה) נחשב כ"יום האחרון של הימים הנוראים" כולם. לפי הקבלה, נשלחים ביום זה הפתקים שבהם כלולים גזרי הדין של כל בני האדם. לכן בליל "הושענא רבה", דהיינו בלילה שלפני היום האחרון של סוכות, נוהגים להתכנס בבתי הכנסת לאמירת "תיקון ליל הושענא רבה", קוראים את ספר "משנה תורה" (ספר דברים) ואת ספר תהלים. בבוקר שלמחרת, יום הושענא רבה, מקיפים את הבמה שבע פעמים, תוך נשיאת ארבעת המינים ואמירת פיוטים שונים של "הושענות". בתום ההקפות מניחים את ארבעת המינים, נוטלים אגודה של חמש ערבות וחובטים בה חמש פעמים על מסעד הכיסא או על הרצפה.