אביתר בנאי שר "הושענא"

לחן ועיבוד מרגש של אביתר בנאי למילים מתוך מחזור התפילה לחג הסוכות.

אל נא
גשם נדבות תחולל רוח צפון
וברך שיבולת שועל ושיפון

אל נא
חלץ קהילה אשר סביבך תערוג
וברך התות והאגוז והאתרוג

אל נא הושענא והצליחה נא

אל נא
רומם עצרת עוללי טיפוחים
וברך אגוז ותמר ותפוחים

אל נא
קרא נא שבע במטרות רקיעים
וברך כל מיני ירקות וזרעים

אל נא הושענא והצליחה נא

פיוט זה הוא אחד מהפיוטים שנוהגים לומר בבית הכנסת בזמן הקפת הבימה בימי חג הסוכות, זכר להקפת המזבח בזמן שבית המקדש היה קיים. המלה "הושענא" היא צירוף של המילים "הושע" ו"נא", שבחג הסוכות מקבלות משמעות של בקשה לגשמי ברכה. היום השביעי של סוכות מכונה גם "הושענא רבה" ובו מקיפים את הבימה שבע פעמים, וחובטים ערבות.

הקלטה זו לקוחה מאלבומו של בנאי "לשונות של אש".