חירות אמיתית מהי? מערך לימוד

חירות אמיתית מהי? מערך לימוד

בעמוד זה ניתן למצוא דף מקורות שנערך ע"י יערה סלמון מיכאלי ממכינת 'קול עמי', העוסק בשאלת מהותה של חירות אמיתית, דרך ההבחנה שבין חירות 'שלילית' ל-'חיובית' (שטבע ההוגה ישעיהו ברלין). המערך מעודד לשאול את השאלה: מהי בעצם חירות אמיתית? האם היא הזכות להשתחרר ממגבלות חיצוניות, או שמא היכולת להוציא לפועל וליישם מחויבות פנימית?