ט"ו בשבט – גלעד שוהם

ט"ו בשבט – גלעד שוהם

רציונל:
אורח חיים יהודי כולל מעקב אחר לוח השנה היהודי הגדוש חגים ומועדים. כאשר אנו קוראים לתחושת שייכות מושכלת ופעילה, הרי שזה מחייב אותנו להכיר את לוח השנה הזה לעומק על כל מכלולו. ט"ו בשבט למשל, נתפס כחגם של הילדים. הם לומדים את שיריו ומתרגלים מנהגיו כאשר המרכזי שבהם הוא נטיעות. בחברה הישראלית יש לט"ו בשבט מקום מועט אם בכלל מקבל תשומת לב.

מטרות:
1. הבנת שורשי החג
2. הבנת הרלוונטיות של ט"ו בשבט להיום
3. הגברת המודעות להשפעת האדם על הסביבה

מהלך השיעור:
* חידון ט"ו בשבט שאלות על עברית, עצים ומסורת ט"ו בשבט (5 ד'): https://www.youtube.com/watch?v=hQ-h5y2YI60
או
* מקורות החג: (15 דק')
סרטון של "כאן" על מקורות החג (2.5 ד'):https://kol-ami.kulam.org/2018/11/25/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%98%D7%95-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%98

א. ט"ו בשבט נקבע כראש השנה לאילנות. על פי המסורת היהודית זהו הזמן שבו האילנות מפסיקים לשתות את מי גשמי השנה שעברה ומתחילים לשתות את מי השנה הבאה. (משנה, מסכת ראש השנה)
ב. זה היה היום שהפריד בין שנת מעשר אחת לשנייה (תחילת שנת המס הקדומה) שתפקידו היה לכלכל את עובדי בית המקדש.
ג. שבט הוא חודש שחורף ואביב נפגשים בו – הוא הגבול בין שיא החורף לראשית האביב.
ד. מנהג אכילת פירות היווה ביטוי לזיקה ולקשר של יהודי הגולה לארץ ישראל (נהוג לאכול בו מפירות הארץ) והתפשט בכל קהילות הגולה. כיום המנהג עוות לגמרי והתהפך… (מקור- שמריהו לוין ואצ"ג)
ה. בתקופת התחייה הציונית, כאשר עם ישראל החל לשוב לארץ התווספה ליום ט"ו בשבט משמעות לאומית והחג הפך להיות חג הנטיעות, כביטוי לקשר בין עם ישראל לאדמת הארץ. הופך להיות חג של הפרכת השממה. (מקור- הארץ, שנת תר"פ)
ו. חג הכנסת: בתאריך ט"ו בשבט תש"ט (14 בפברואר 1949( נפתח המושב החגיגי הראשון של האסיפה המכוננת. את הישיבה הראשונה ניהל הנשיא הזמני, ד"ר חיים ויצמן, והשתתפו בה הרמטכ"ל, אלופי צה"ל, הרבנים הראשיים, שופטים ונכבדים נוספים. הטקס התקיים בבניין המוסדות הלאומיים בירושלים, והוא נפתח בהדלקת נרות נשמה לזכר חללי השואה ומלחמת העצמאות. במעמד זה אישרה האסיפה המכוננת את חוק המעבר שקבע כי האסיפה המכוננת תיקרא הכנסת הראשונה.
ז. בשנים האחרונות, עקב הפגיעה המשמעותית בסביבה, קיבל ט"ו בשבט מימד נוסף והוא חג שמירה על הסביבה/הקיימות. (מקורות- קהלת, פיתוח בר קיימא, טביעת רגל אקולוגית)

חג שמירה על הסביבה/הקיימות – רקע
בשנים האחרונות המושגים "קיימות" ו"פיתוח בר קיימא" תפסו את מקומו של המושג "איכות הסביבה".
פיתוח בר קיימא הוא פיתוח המספק את הצרכים של ההווה מבלי לסכן את היכולת של הדורות הבאים לספק את צרכיהם. במקומות רבים בעולם מנסים לתרגם הצהרה זו לשפת המעשה. התרגום לובש צורות רבות בהתאם לייחוד של כל מקום ומקום. תפיסה זו צריכה להשפיע על עשייה באשר היא: חקלאות, תעשיה, בניה, גינון, חינוך, בריאות, תחבורה, ניהול עיר ועוד. פיתוח בר קיימא או פיתוח מקיים מנסה למצוא איזון בין הכלכלה, החברה והסביבה ולהוביל לפיתוח שתורם לרווחת כלל התושבים תוך שמירה על בריאות המערכות האקולוגיות, ומבלי לסכן את הדורות הבאים
א. טביעת הרגל האקולוגיתecological footprint -.
המדד בוחן את כמות השטח הנדרשת כדי לספק את צרכיו של אדם או צרכיה של קהילה. לדוגמא, אדם "צורך" שטח עבור גידול המזון שהוא אוכל, עבור מגורים, עבור אספקת אנרגיה ועבור טיפול בפסולת שהוא מייצר. מרבית שטחים אלה מצויים מחוץ לאזור המחיה הטבעי של האדם המודרני, שהרי רובנו לא מגדלים את מזוננו בעצמנו. חלק מהשטחים הללו גדלים והולכים: אזורים לאגירת פסולת, שטחי כריית מחצבים, שטחים לייצור אנרגיה ועוד.
המדד משמש כ"מצלמה אקולוגית". הוא מצלם מצב נתון, בטכנולוגיות הקיימות ובאורחות החיים המקובלות. התוצאה היא מדאיגה ביותר: כבר כיום העולם כולו נמצא במחסור. אנחנו משתמשים במשאבים המתחדשים של כדור הארץ בקצב שעולה על קצב התחדשותם. כל שנה האנושות משתמשת במה שלוקח לטבע לייצר כמעט שנה ושלושה חודשים. במלים אחרות, אנחנו חיים על חשבון הדורות הבאים.
טביעת הרגל הממוצעת של תושב ישראל עומדת כיום על 44 דונמים גלובליים (דונם גלובלי הוא יחידת שטח לאדם המאפשרת השוואה בין מדינות בתיקון למידת היצרנות השונה של אדמות ברחבי העולם: אדמה חקלאית פוריה תורמת יותר למדד משטח מרעה דל). שטח זה הוא בערך פי 7 מהשטח העומד לרשותנו בתחומי המדינה. אם מחלקים את סך השטח הפורה של העולם במספר תושבי העולם, השטח הזמין לכל אחד ואחת מאיתנו הוא רק 19 דונמים גלובליים. אילו כלל תושבי העולם היו מקיימים את אורך החיים המקובל עלינו היו דרושים לשם כך כשלושה "כדורי ארץ". פירוש הדבר שהתרומה שלנו להרס המערכות תומכות החיים של כדור הארץ גדולה בהרבה מתרומתם של רוב האנשים החיים בעולם, ואנו חיים לא רק על חשבון הדורות הבאים אלא גם על חשבון רבים מבין הדור הנוכחי.

ג. השיר של דון מקלין באנגלית- מילים לכולם והשמעה (10 דק')
Don Mclean – Genesis (In The Beginning)
In the beginning there was nothingness and God but waved his hand
And from the endless void there sprang the beauty of the land
And high above the canyon walls the diamond stars were new
And breezes blew from nothingness and herbs and grasses grew
And silent creatures roamed the Earth and multiplied their kind
And man was but a molecule that God had left behind.
[Chorus:]
We have grown we have grown, we have captured the throne
Of the kingdom God made for our winning.
We have grown we have grown, but our children alone
Have so little time left for beginning.

And mountains sprang and chaos rang the overture of life
And rivers coursed the twisted blade of natures sharpest knife
And cut beneath the rolling dales a gateway to the sea
While tidal waves and mighty gales were heard in symphony
And sunshine fell upon the waves and warmed the virgin land
And from the mud a drop of blood was left upon the sand.
(Chorus)
And eagles flew from craggy peaks above the garden wall.
The drop of blood became a man, the tree of life grew tall.
And perfect in his loneliness, a rib pulled from his chest
Formed a sweet companion of pulchritude and breast.
And from the tree of knowledge God said they could not eat.
And perfect was their paradise unto the serpent at their feet.
(Chorus)
Tree of knowledge, tree of death, upon the ground they trod.
The serpent said your eye's will see and ye will be a god.
Defy the word and eat the fruit and ye will never die
And you will chart your destiny and rule the Earth and sky.
And man was banished east of Eden. See what we have lost.
For though the father sets the price, the children pay the cost.

ד. תרגום השיר לעברית- כנ"ל (10 דק')
בראשית- גלי עטרי
מילים ולחן: דון מקלין תרגום: רחל שפירא

בראשית היה לא כלום, רק חושך ודממה
מדבר האלהים בקע יפי האדמה
מעל הערוצים קורצו כוכבי יהלומים
בעשב החדש הופיעו יצורים אילמים
והאדם היה פרודה ברצף האינסוף
שאלוהים בחוכמתו שמר אותה לסוף.

התעצמנו מאז, התעצמנו מאז
וכבשנו כסא וגם נזר
התעצמנו מאז, לילדינו בלבד
רק להם לא היינו לעזר.

ההרים קיבלו צורה וכך העמקים
ונהרות פילסו דרכם בחריצת סכין
גלי גאות היו את לב הארץ מפלחים
קרני השמש השתברו אל בוהק משטחים
ושיר חיים פרץ כמו המנון וכמו מחול
טיפה של דם נפלה אי שם, הכתימה את החול.

התעצמנו מאז…

ונשרים דאו מעל הגן המבורך
טיפת הדם הפכה אדם כעץ חיים צמח
בגודל בדידותו צלעו חרגה מעצמותיו
עוצבה להיות לו לבת זוג מושלמת בכל תו
ועץ הדעת, כך הודגש, אסור למאכל
בגן העדן הנחש לרגליהם זחל.

התעצמנו מאז…

עץ הדעת מוות בו, בו חייכם תלויים
איכלו איכלו לחש נחש, היו כאלוהים
איכלו איכלו מפרי העץ טירפו אותו עד תום
עד שתבינו מהו טעם כח ושלטון
אבד לנו אותו הגן, אשר איבדו שניהם
אבות קובעים את המחיר שמשלמים בניהם.

התעצמנו מאז

ה. הסרטון MAN: https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU (4 דק')