מנהיגים יהודיים: הרב קוק- גלעד שוהם

רציונל: הוא היה מאבות הציונות הדתית, שימש כרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ ישראל, ידע בעל פה את ספר הזוהר, למד 60 דפי גמרא ביום ופעם בחודש קרא את כל התנ"ך. נראה חרדי, אבל נחשב ציוני ואף העריך את החילונים…. הכירו את הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הראי"ה בשבילכם

מטרות:
1. המשתתפים יחשפו לאחד המנהיגים היהודיים הבולטים של המאה ה-20 שחלקם כלל לא שמעו עליו
2. המשתתפים יכירו את שלל הזהויות שהרכיבו את מנהיגותו של הרב קוק ומתוך כך יבינו כי א. אין להניח על אדם/מנהיג כי מחזיק בדעות מסויימות רק בשל אמונותיו ו-ב. ישכילו כי גם הם יכולים להחזיר בשלל זהויות מורכבות ואין הדבר עומד בניגוד ליכולתם להוביל שינוי

מהלך השיעור:
1. רקע, פועלו, נקודות בחייו (20 ד')
2. גישתו לציונות ולציונים (10 ד')
3. הרב קוק ותשובה (10 ד')
4. ציטוטי הרב קוק- בחברותות (15 ד'+10 ד')
5. סיפורי הרב קוק ביום כיפור (3 דק')
6. שיר- כנפי רוח (5 ד')

1865-1935
– חסיד, רוחני, מתנגד, למד אצל החפץ חיים, רכש השכלה כללית, למד קבלה, למד בישיבת וולוז'ין- לימוד תורה 24/7

 

– לאומיות- כח קדוש, רצון קדוש- "ראשית צמיחת גאולתנו"
– אהבת ישראל- לא נתפס בעיניו לשנוא או להתנגד לשום דבר יהודי (הסיפור על האדם שקטף עלה בא"י)
– הוצע לו להיות הרב הראשי של יפו 1904. עלה לארץ והגשים חלום.
– הצליח לחבר בין אנשי הישוב הישן (חרדים) לבין הקיבוצניקים. כיצד? כי מצד אחד היה גאון הלכתי עם נסיון לימודי עשיר והיה תלמיד חכם מאוד. מצד שני דיבר עברית מודרנית, אהב את החילונים והאמין ברעיון הציוני.
– גישתו לחילונים: שונה מהדעה החרדית-הלכתית
– עפ"י הרמב"ם- האפיקורוס (החילוני)- "הרואה אפיקורוס טובע אין להצילו", "אפיקורוס שכופרים בתורה ובנבואה היה מצווה להורגם", "פסולים הם למשרות ציבור". הגמרא (מסכת סנהדרין) "אין לדבר עם אפיקורוס".
הרב קוק: הרצל הוא שליח האל ולכן קדוש הוא".
פתר את הדילמה הציונית-דתית באומרו ש"העבירות הבוטות על עיקרי הדת שבציונות, מביאות הן בכנפיהן את הגאולה הדתית המובטחת. לולא החטאים לא היתה באה הגאולה. מעשה החילונים- מחללי המצוות, במרכזם החלוצים- קדושה עליונה. החילונים ממלאים תפקיד עיקרי בתהליך הגאולה. יש בחטאיהם תפקיד משיחי, בבחינת "חמורו של משיח", עליו ירכב המשיח הדתי-רוחני. הציונות היא בבחינת "אתחלתא דגאולה".
– הצליח לחבר בין העולמות
– 1919- רבה הראשי של ירושלים, בעקבות קריאתם של רוב רבני העיר
– מקים את הרבנות הראשית לישראל ב1921 ומהווה רבה הראשי של ישראל עוד לפני הקמת המדינה.
– הקים את מרכז הרב בירושלים הישיבה הגבוהה שבראשה עמד וקיימת עד היום
– נפטר ממחלת הסרטן בגיל 70.
הרב קוק ותשובה
התשובה במשנתו של הרב תופסת מקום מרכזי. "אורות התשובה"- אחד הספרים הבודדים שיצאו לאור עוד בחייו. בספר זה הוא מברר את התהליכים הגורמים ומניעים לתשובה, ואת מטרותיה, ומחדש את רעיון התשובה לאו דווקא כשיבה מחטא מסוים וכחזרה בתשובה פשוטה, אלא כתהליך התקדמות כללי של המציאות. התשובה במשנתו אינה שייכת ליחידים בלבד אלא כוללת גם חזרה בתשובה של ציבור, תהליכים מדיניים, חברתיים ומדעיים. ובעיקר שיבת עם ישראל לארצו וגאולתו הלאומית הן חזרה בתשובה. במובן האישי
התשובה הראשית שישוב האדם אל עצמו. אמונה בכך ששורש האדם חיובי. אם יחזור לעצמו האמיתי- עשה תשובה.
נולד בחודש אלול- חודש הסליחות והתשובה. "עיקר עניין באלול הוא התשובה".
סיפור על הרב קוק ויום כיפור
ליל יום כיפור, הרב ישב ולמד, רק הותיקים עוד יושבים ולומדים, אמצע הלילה. פתאום ראה איש במדי שוטר נכנס. "שנה טובה"! התפלל איתם באותו ערב אבל למחרת לא היה יכול כי המפקד שלו לא הסכים לו, אלא אם יביא מכתב מהרב שלו. אבל לא הספיק לפני החג. "איפה המפקדה"? בארמון הנציב. אלך איתך למפקדה. לא! רק רציתי ברכה. הלכו ביחד מבית הרב (מרכז העיר של היום) לארמון הנציב, המפקד התיר לשוטר להתפלל גם למחרת. חזר הביתה רק בחצות הלילה, וקם מוקדם בבוקר לתפילת שחרית. עזב את הדברים החשובים ביותר עבור הדברים הקטנים והפשוטים גם עבור אדם אחד פשוט.

ציטוטים של הרב קוק
 צריך שכל איש ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. וצריך שכל איש ידע ויבין, שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו. Every man should know and understand that a candle is burning inside him, and his candle is not like his friend's candle, and no one has the same candle. And every man must know and understand that he must work and reveal the light of the candle in public, and turn it on to a great torch and illuminate the whole world.
 האהבה הגדולה שאנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עיננו מלראות את כל מומיה, אך גם אחרי הביקורת היותר חופשית נקייה היא מכל מום. כולך יפה רעייתי ומום אין בך! “The great love that we feel for our nation will not blind us from seeing its faults – but even after the most wide-ranging critical review, [we know that] it is free from all faults.”

 הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק, אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה, אינם קובלים על הבערות אלא מוסיפים חוכמה. The purely righteous do not complain of the dark, but increase the light; they do not complain of evil, but increase justice; they do not complain of heresy, but increase faith; they do not complain of ignorance, but increase wisdom.
 ההתענינות בצד הטוב של כל אחד ואחד, מכסה ממנו באמת את כל הצדדים הרעים שרואה. The interest in the good side of each and every one really covers all the bad sides he sees.
 מי שיש לו נשמה של יוצר מוכרח להיות יוצר רעיונות ומחשבות, אי אפשר לו להיסגר בתלמודו השטחי לבד, כי שלהבת הנשמה עולה היא מאליה ואי אפשר לעצור אותה ממהלכה. Whoever has the soul of an artist must be a creator of ideas and thoughts, it is impossible for him to close his superficial Talmud alone, for the flame of the soul is self-evident and can not be stopped from its course
 כשמסתכלים באמת בצד הטוב של כל אחד, מתאהב האדם על הבריות בחיבה פנימית, ואינו זקוק לשום אבק של חנופה. When one looks truly at the good side of everyone, others come to love him very naturally, and he does not need even a speck of flattery.
 יש בן חורין שרוחו רוח של עבד, ויש עבד שרוחו מלאה חירות; הנאמן לעצמיותו – בן חורין הוא, ומי שכל חייו הם רק במה שטוב ויפה בעיני אחרים – הוא עבד. There are free men with the spirit of a slave, and slaves whose spirit is full of freedom. He who is true to his inner self is a free man, while he whose entire life is merely a stage for what is good and beautiful in the eyes of others, is a slave.
 אינני מדבר כי יש לי כוח לדבר; אני מדבר כי אין לי כוח לשתוק. I don't speak because I have the power to speak; I speak because I don't have the power to remain silent
 יסוד האושר הוא אהבת האמת בשכל, אהבת היושר בחיים, אהבת היופי ברגש, אהבת הטוב במעשה. ובכל הערכים כולם, כל אדם בונה לו אמת, יושר, יופי וטוב בפני עצמו-כפי מידתו. The foundation of happiness is the true love of the mind, the love of honesty in life, the love of beauty in emotion, the love of good in action. And in all values, each person builds truth, integrity, beauty, and goodness in his own right
 כשהנשמה מאירה, גם שמיים עוטי ערפל מפיקים אור נעים. When the spirit shines, even foggy skies make pleasant light.
 בנאדם, עלה למעלה עלה, כי כח עז לך. יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים. אל תכחש בם פן יכחשו לך. דרוש אותם – וימצא לך מיד. Man, rise up, rise, for you have great power. You have wings of wind, wings of vulture knights. Do not deny them, or they will deny you. Demand them – and you will find them immediately.